บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด


จากสตูดิโอออกแบบที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณวรรณพร พรประภา ในปี พ.ศ 2540 ให้บริการด้านการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม โดยเริ่มต้นทำงานออกแบบที่พักอาศัย โรงแรม และรีสอร์ต และเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน พี แลนด์สเคป เป็นบริษัทออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยการรวมตัวกันของทีมทำงานที่มีองค์ความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ทั้งทีมออกแบบภูมิสถาปนิก สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชพรรณ ด้านการก่อสร้าง รวมถึงศิลปินและปฏิมากร เป็นต้น


พี แลนด์สเคป มีความชำนาญในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม โครงการประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น โครงการโรงแรม รีสอร์ท ที่พักอาศัย โครงการขนาดใหญ่ที่มีการใช้สอยผสมผสาน (Mixed use) ศูนย์การค้า โครงการพื้นที่สาธารณะ สถาบันการศึกษา รวมถึงพื้นที่กิจกรรมพิเศษ เป็นต้น

ในกระบวนการออกแบบ นอกจากการคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพ เพื่อการใช้งานตามบริบทของสถานที่ เรายังเชื่อว่างานภูมิสถาปัตยกรรม คือ ศิลปศาสตร์แห่งการผสมผสานองค์ความรู้หลายด้านเข้าด้วยกัน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญต่อการฟิ้นฟูระบบนิเวศวิทยา และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขี้น งานภูมิสถาปัตยกรรมจึงทำหน้าที่สำคัญในการเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างสมดุลย์

วิสัยทัศน์

เราคือศูนย์รวมของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเชื่อมโยงมนุษย์และธรรมชาติ ด้วยปรัชญาการออกแบบที่ให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิต ผ่านกระบวนความคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงยืดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม

"P Landscape (PLA) is a landscape architecture and design studio
based in Bangkok, Thailand."
"P Landscape (PLA) is a landscape architecture and design studio based in Bangkok, Thailand."
London,
United Kingdom
Beijing,
China
Wuxi,
China
Hangzhou,
China
Hainan,
China
Hongkong
Indonesia
Vietnam
East,
Thailand
Central,
Thailand
North,
Thailand
South,
Thailand
Malaysia
Chengdu,
China
Dehradun,
India
New Delhi,
India
Gurgaon,
India
Chennai,
India
Pune,
India
Sri Lanka
Oman
UAE
Kuwait
Bahrain
Jordan
Fiji Islands
Maldives
Wyoming,
United State of America
Mumbai,
India
Suzhou,
China
Shenzhen,
China
Guangzhou,
China
Cebu,
Philippines

We specialize in high-end resort, hotel, and residential projects, both in the Southeast Asian region and worldwide, including projects in China, India, the Middle East, the Maldives, and the Fiji Islands

"We believe that landscape architecture is a multi-disciplinary profession, the integration of art, culture, ecology, social studies, and economy to name a few, and has the ability to truly connect human with nature."

Landscape of the Mind, 2018
For more information please visit issuu.com